به زودی راه اندازی خواهد شد

در این قسمت از وب سایت هر روز آزمون هایی قرار داده می شود که شما می توانید بر اساس برنامه درسی خود مبحثی که در آن روز مطالعه نموده اید را آزمون دهید و سطح اطلاعات درسی خود را ارزیابی کنید.

این آزمون ها شامل زمان استاندارد بر اساس کنکور سراسری و درصد کسب شده شما از آن آزمون خواهد بود