تحلیل تحلیل کنکور انسانی ۱۴۰۰ به داوطلبان کمک می کند تا از میزان سختی و آسانی سوالات و نحوه سوالاتی که از دروس داده می شود آشنا شوند و این امر به آن ها کمک می کند که با بررسی آزمون ها خود را در فضای کنکور مجسم کنند تا این فضا برای آنان آشنا […]

ادامه ...

در صورتی که داوطلبی در کنکور گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت کرده باشد می تواند با مشاهده کارنامه اولیه خود و با توجه به محل های دوره هایی که مجاز شده است مانند: دوره های روزانه، شبانه و… برای انتخاب رشته کنکور انسانی  اقدام کنند. البته فراموش نکنید این کار نیاز به تجربه و تخصص […]

ادامه ...

نام کامل این رشته، علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری می باشد. از آنجا که کشور ما کشور اسلامی می باشد. قضاوت بر اساس قرآن و احکام اسلامی انجام می شود. بنابراین لازم است، افرادی که عدالت را بررسی و قضاوت می کنند تسلط کاملی به قوانین و احکام اسلام داشته باشند. مباحث این رشته شباهت  […]

ادامه ...