کنکور هنر، آزمونی است که تمامی داوطلبان از هر گروه آزمایشی دیگری مانند: ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، انسانی و زبان می‌توانند در آن شرکت کنند. داوطلبان این آزمون گاهاً به دلیل علاقه و یا تغییر رشته در کنکور هنر شرکت می‌کنند. شاید فکر کنید که قبولی در کنکور هنر کار آسانی است، اما کاملاً […]

ادامه ...