در رشته پروتز دندانی به بازسازی و ترمیم دندان‌های آسیب‌دیده و یا جایگزینی برای دندان‌های از بین رفته و کشیده شده پرداخته می‌شود. تکنسین پروتز دندان باید فک بیمار را اندازه‌گیری کند و طبق اندازه و حالت صورت پروتز مناسب را برای مراجع بسازد. تکنسین پروتز همیشه تحت‌نظر دندان‌پزشک در درمان کمک می‌کند و به […]

ادامه ...